Privacy-statement

Indien u zaken met ons doet of werkzaamheden voor ons verricht, kan het noodzakelijk zijn dat wij hiervoor persoonsgegevens van u nodig hebben. De Klerk Groep verwerkt uw gewone- en bijzondere persoonsgegevens conform de wettelijke grondslagen van de AVG. Op basis van deze wet kunnen wij een beroep doen op (één of meer van) onderstaande grondslagen:

- Toestemming van de betrokken persoon of relatie

- Noordzaak voor het uitvoeren van de overeenkmost die wij met u sluiten

- Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. ( o.a. WKA / verplicht gebruik BSN)

- Behartigen van gerechtvaardigde belangen

De Klerk Groep gaat te allen tijde zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die wij van u nodig hebben. Hoe wij dit doen kunt u lezen in ons privacy-statement dat HIER te downloaden is.

Verschillende disciplines die elkaar aanvullen en versterken onder één dak!
neem contact op