Cultuurtechniek

Cultuurtechniek richt zicht op het in cultuur brengen en houden van landschappen en terreinen. Ook waterbeheersing, grondverbetering en verkaveling vallen binnen dit vakgebied. Binnen ons bedrijf is ruimschootse kennis van cultuurtechniek en natuurontwikkeling aanwezig. Onze medewerkers hebben affiniteit met de natuur, mede doordat zei hun dagelijkse werkzaamheden in de natuur uitvoeren.

Wij realiseren waterbergingen, het graven van natuurvriendelijke oevers en het afplaggen van  gronden. Wij streven ernaar om een ideale situatie te creëren, waaruit de gewenste natuur zijn ontwikkeling kan starten. De gebieden worden dusdanig ingericht dat er  ruimte is voor recreëren, zonder dat dit afbreuk doet aan de natuur.

Onderstaand treft u een overzicht van werkzaamheden die wij onder andere voor u uit kunnen voeren.

Openbaar groen

Aanleg en onderhoud van groen in openbare ruimtes en bedrijfsterreinen

lees meer

Grondverzet

Uitvoeren van cultuurtechnisch grondverzet.

lees meer

Openbaar groen

Aanleg en onderhoud van groen in openbare ruimtes en bedrijfsterreinen

lees meer

Grondverzet

Uitvoeren van cultuurtechnisch grondverzet.

lees meer

Verschillende disciplines die elkaar aanvullen en versterken onder één dak!
neem contact op