MVO

De Klerk Groep staat midden in de maatschappij en is zich ter degen bewust van de verantwoordelijkheden die zij heeft als onderneming en werkgever jegens Mens, Milieu en Maatschappij. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn om deze reden dan ook zo veel mogelijk geïntegreerd in het beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering van De Klerk Groep.

Hierbij streven wij onder andere naar goed werkgeverschap waarbij een stabiele, prettige en veilige werkomgeving voor onze medewerkers en andere centraal staat en waarbij een “eerlijke” beloning tevens een belangrijke rol speelt.

Daarnaast proberen wij binnen de bedrijfseconomisch verantwoorde kaders zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame, schonere en energie besparende machines en productiemiddelen. Gaan wij verantwoord om met het  scheiden en afvoeren van afvalstromen en werken wij bewust aan het terugdringen van ons energieverbruik en daarmee tevens onze CO2 uitstoot. Om bij te dragen aan een transparante verduurzaming van de sector, publiceren wij tevens jaarlijks onze CO2-Footprint via de website www.duurzameleverancier.nl

Door goed te zijn voor, en bewust om te gaan met mens en milieu en in beperkte mate op te treden als sponsor, probeert De Klerk Groep haar toegevoegde waarde te leveren aan de maatschappij.

In onze ogen is maatschappelijk verantwoord ondernemen het zoeken naar de balans waarbij de belangen van Mens, Milieu en Maatschappij in evenwicht zijn met de bedrijfsbelangen.

Verschillende disciplines die elkaar aanvullen en versterken onder één dak!
neem contact op