CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

Het doel van de ladder is om bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsactiviteiten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamelijk verder terug te dringen.

Op dit moment bevind De Klerk Groep zich op trede 2 van de CO2- prestatieladder. Wij streven ernaar om binnen afzienbare tijd door te "klimmen" naar trede 3.

 

Verschillende disciplines die elkaar aanvullen en versterken onder één dak!
neem contact op